ฟังเพลงจากโดยใส่หูฟัง เสี่ยงต่อการหูตึง จริงหรือ?
การฟังเพลงโดยการใส่หูฟังและเปิดเสียงดัง อาจทำให้หูตึงได้
สินค้าขายดี